Realizační tým

Nasloucháme Vám a jsme otevřeni všem nápadům a připomínkám.

Markéta Sprinzlerová

Koordinátorka z Nadace Via

Pavel Konečný

Zdeňek Homoláč

Vladimír Kalus

Jana Deutscherová

Alena Šamonilová

Kateřina Stoupencová

Marie Cebáková

Jan Lipovský

Jsme různorodý tým. Je to dáno nejen věkem, ale i profesním zaměřením. Každý z nás má jiný pohled na věc. Přesto jsme však našli něco společného. Projekt, pro který jsme se nadchli a chceme ho s Vaší pomocí dotáhnout až do konce.