Dejte si MOŠT!

a podpořte projekt


Přehled předešlých oznámení

Slavnostní otevření


Stav projektu Na Rybníce


Milí Spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o stavu projektu Na Rybníce.

Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu projektu.

Podařilo se vybrat celkem 82 700,-Kč a minulý rok proběhlo 11 brigád za účasti 49 občanů, od nejmladších až po seniory.
Odpracováno bylo celkem 264 brigádnických hodin.
VELKÉ DÍKY, JSTE SKVĚLÍ!

Z vybraných peněz bude pořízeno 10 laviček, výsadbový materiál (keře) a část multifunkčního hřiště.

Podařilo se vykácet náletové dřeviny za brankou, vybetonovat nové patky pro síť za fotbalovou brankou a proběhlo odbagrování kopečku „Horčičky“ vedle zrušené trati Kuřim - Veverská Bítýška.

Během roku byl dokončen projekt hřiště s altánem, multifunkčním a workoutovým hřištěm a dalšími herními prvky. Tento projekt pro nás připlavila paní Ing. Arch. Jana Janíková, za což jí děkujeme.

Taktéž ještě jednou děkujeme těm z Vás, kteří jste se zúčastnili setkání s paní architektkou přímo na hřišti.

Velká zásluha a velký dík patří panu starostovi.
Podařilo se vyřídit stavební souhlas s projektem a bylo požádáno o dotaci z programu Rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace pokryje 80% nákladů na workoutové hřiště, fitness stroje, lanovou dráhu a trampolínu.

Podařilo se připravit a smluvně zajistit směnu pozemků se sousedními vlastníky, tak aby bylo možné přeložit cestu do tělesa zrušené železniční trati a tím umožnit výstavbu multifunkčního hřiště.

Dále moc děkujeme paní Bc. Ing. Janě Deutscherové za vyřízení žádosti o dotaci na výsadbu stromů na hřišti. Tato výsadba bude hrazena z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Celkem máme od Nadace Via k dispozici 465.000Kč + vybrané peníze od Vás.

Co tedy bude následovat?

Vybrali jsme dodavatele stavby altánu. Stavba proběhne v měsíci březnu/dubnu a bude financována z dotace Nadace Via.

Bude přeložena cesta a vybudováno provizorní multifunkční hřiště, taktéž z prostředků Nadace Via.

V dubnu bychom chtěli s Vaší pomocí zasadit zeleň (stromy a keře) v části hřiště kolem altánu a multifunkčního hřiště.

V květnu se dozvíme, zda obec dostane peníze na workout a v srpnu by se mohlo realizovat.

Na podzim bychom chtěli dosadit zbytek stromů a keřů.
Výsadbu musíme rozdělit, aby mohla k workoutovému hřišti a fitness strojům přijet těžká technika a nedošlo k poškození výsadby.

Pořídíme taktéž novou síť, která bude umístěna za brankovou čarou fotbalového hřiště.

Slavnostní otevření hřiště proběhne v měsíci červnu. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Realizační tým „Na Rybníce“

Chudčice 2022

nástěnný kalendář formátu A3


Vytvořili jsme nástěnný kalendář, ve kterém najdete dvanáct fotografií Chudčic.

Kalendář nabízíme k prodeji za 190Kč/kus. Výtěžek z prodeje bude použit realizaci projektu Na Rybníce.

Kalendáře jsou k dispozici v obchodě U Homoláčů nebo po předchozí domluvě na adrese Pavel Konečný, Chudčice 187, tel. 723 733 669.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku! Realizační tým „Na Rybníce“

Dejte si MOŠT!

a podpořte projekt


Setkání s architektkou

tvůrčí setkání nad návrhy - pondělí 14.6.2021 od 17:30


Milí Spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na tvůrčí setkání nad návrhy úpravy prostoru kolem fotbalového hřiště v projektu Na Rybníce, na který obec obdržela dotaci z Nadace Via.

Setkání se uskuteční v pondělí 14.6.2021 od 17:30 do cca 19:00 hodin na hřišti.

Ve spolupráci s paní Ing. arch. Janou Janíkovou byly vytvořeny dva rovnocenné návrhy úprav plochy. Do návrhů byly zapracovány Vaše nápady a prvky, které dostaly nejvíce hlasů.

Na setkání s Vámi proběhne diskuse a rozhodne se, které prvky se skutečně budou realizovat. Vznikne tedy třetí finální návrh úprav.

Z tohoto důvodu se na Vás nyní obracíme a žádáme ty z Vás, kteří mají zájem o účast na setkání přímo na místě samém, aby přišli a aktivně se zapojili do tvorby výsledného návrhu. Oba návrhy jsou umístěny ve vývěskách a zde na našem webu:

Paní architektka Ing.arch. Jana Janíková nám osobně představí oba návrhy úprav. Diskuzi bude moderovat paní Markéta Sprinzlerová - koordinátorka projektu z Nadace Via.

Výsledný návrh zveřejníme zde na webových stránkách i ve zpravodaji.

Velmi děkujeme za Váš čas a zapojení se. Věříme, že společně prostor za fotbalovým hřištěm přeměníme na všemi občany hojně využívané místo.

Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, prosíme o zaslání připomínek emailem na adresu: narybnice@chudcice.cz

Po vytvoření výsledného návrhu, dojde k přeložení obecní cesty do tělesa bývalé železnice Kuřim - Veverská Bítýška a ve spolupráci s Vámi budou v průběhu pozdního léta a podzimu zrealizovány vybrané prvky a úpravy plochy.

Srdečně Vás zve realizační tým.

Chudčice 2021 – výlet do historie

stolní kalendář


Vytvořili jsme stolní kalendář, ve kterém najdete v fotografie Chudčic 1. pol. 20. století (např. kapličku, pekárnu, vlakovou zastávku), ale i významné stavby a události (kulturní dům, chudčický hřbitov, hostinec Pod Horkou).

Kalendář je NEPRODEJNÝ.

Můžete ho však získat jako poděkování za dar na podporu projektu Na Rybníce.

Minimální výše daru je 150Kč/1ks.

Rezervovat počet kalendářů lze na emailové adrese: narybnice@chudcice.cz.

S potvrzením rezervace Vám přijdou instrukce k platbě přes portál darujme.cz

Veškerý výtěžek bude použit na přeměnu plochy „Na Rybníce“.
Více informací najdete v záložce "DARUJME.CZ"

Vybraná částka až do výše 50.000 Kč bude pak Nadací Via zdvojnásobena!
Každá vaše koruna se tedy počítá hned dvakrát.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku! Realizační tým „Na Rybníce“

Výsledky hlasování jsou tu!


Milí Spoluobčané,
rádi bychom Vám poděkovali za zúčastnění se hlasování. Vaše hlasy byly předány architektovi.

Přehled všech návrhů s počety hlasů naleznete v .pdf souboru zde.

Rádi bychom připomněli, že Váš názor poslouží jako zadání a vodítko pro architekta. Ten, pokud to bude možné, návrhy s největším počtem hlasů zapracuje do úpravy plochy.

Váš názor určí směr, kterým se bude architekt ubírat.

Výsledný návrh bude kompromisem. Může se stát, že architekt použije i prvek, který je levný a zapadá do konceptu úpravy plochy (třeba pítko pro ptáky nebo hmyzí hotel) a naopak nebude zapracován prvek, který by neladil se zbytkem návrhů. Architekt zpracuje dvě verze a poté bude následovat další plánovací setkání s veřejností (cca leden/únor 2021), kde nás architekt seznámí s konkrétními návrhy a výkresy, které budeme mít možnost podrobněji probrat.
Děkujeme, že jste hlasovali!

Vývoj hlasování můžete vidět v následujícím videu

Celkem hlasovalo 178 lidí, všem děkujeme za vyjádření názoru.

Kompletní přehled je k dispozici v .pdf souboru zde.

Prosím, hlasujte!

Hlasování bude otevřeno do 22.11.2020.

Milí Spoluobčané,
předkládáme Vám návrhy na úpravu plochy Na rybníce, které vzešly z ankety.

Prosíme Vás o Váš názor. Vyberte tedy 3 prvky/návrhy, které jsou pro Vás nejdůležitější.

Váš názor poslouží jako zadání a vodítko pro architekta, který, pokud to bude možné, návrhy s největším počtem hlasů zapracuje do úpravy plochy. Mějte na paměti, že se nejedná o referendum.

Váš názor určí směr, kterým se bude architekt ubírat.

Výsledný návrh bude kompromisem, který bude obsahovat jen některé z celkového počtu 93 navržených změn. Může se stát, že architekt použije i prvek, který je levný a zapadá do konceptu úpravy plochy (třeba pítko pro ptáky nebo hmyzí hotel) a naopak nebude zapracován prvek, který by neladil se zbytkem návrhů. Architekt zpracuje dvě verze a poté bude následovat další plánovací setkání s veřejností (cca leden 2021), kde nás architekt seznámí s konkrétními návrhy a výkresy, které budeme mít možnost podrobněji probrat.
Děkujeme – tým Na Rybníce

Děkujeme za Vaše názory!

Milí spoluobčané, právě probíhá sumarizace Vašich návrhů. Projdeme a seskupíme všechny vaše papírové i online odpovědi.

Od 16.11.2020 do 22.11.2020 zde budou vyvěšeny všechny obdržené náměty, ze kterých budete moci vybrat 3, které se Vám nejvíc líbí.

Vítězné návrhy, které získají nejvíce hlasů, budou předány architektce ke zpracování (podrobnější informace budou součástí webu po otevření hlasování od 16.11.2020).

Věříme, že společně prostor za fotbalovým hřištěm přeměníme na místo, kde budeme společně rádi trávit volný čas.

Za Váš čas děkuje realizační tým.

Zapojte se do projektu

vyplněním online dotazníku!

Milí spoluobčané, rádi bychom se s Vámi podělili o novinky v projektu „Na Rybníce“. Jak již víte obec obdržela dotaci z Nadace Via na úpravu prostoru za fotbalovým hřištěm. Obci se podařilo dohodnout s vlastníkem sousedního pozemku na odprodeji, takže upravovaná plocha se zvětší o cca 1000 m2.

Přeměna plochy bude provedena takzvaným participativním způsobem, zapojit se tedy může každý z Vás a každý Váš názor či nápad je vítaný.

Z tohoto důvodu se na Vás nyní obracíme s třemi jednoduchými otázkami. Podle odpovědí na tyto otázky architekt zpracuje projekt úpravy tohoto prostoru.

Tři klíčové otázky pro Vás tedy jsou:
1. Co Vám na tomto prostoru nejvíce vadí?
2. Co se Vám na tomto prostoru nejvíce líbí?
3. Jaké máte nápady na změnu tohoto prostoru?

Ke každé otázce můžete doplnit i více než jednu odpověď (viz. online dotazník).

Odpovídat můžete i osobním zápisem na místě (za dodržení všech hygienických pravidel) - v sobotu 07.11.2020 bude možné od 13:00 do 16:00 projít samostatně řešené území, promyslet si odpovědi na otázky a u hřiště je zapsat na připravené flipcharty. Na místě bude přítomná koordinátorka projektu paní Markéta Sprinzlová, která Vám zodpoví případné dotazy a vysvětlí vše potřebné. Bude to tedy takové „průtočné“ odpoledne, jeden zájemce přijde a druhý odejde, tak aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům.

Velmi děkujeme za Váš čas a zapojení se.

Od 16.11.2020 do 22.11.2020 zde budou vyvěšeny všechny obdržené náměty, ze kterých budete moci vybrat 3, které se Vám nejvíc líbí.

Vítězné návrhy, které získají nejvíce hlasů, budou předány architektce ke zpracování (podrobnější informace budou součástí webu po otevření hlasování od 16.11.2020).

Věříme, že společně prostor za fotbalovým hřištěm přeměníme na místo, kde budeme společně rádi trávit volný čas.

Za Váš čas děkuje realizační tým.

Na Rybníce

Projekt, o kterém rozhodujete Vy!

Milí spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat, že se obci Chudčice podařilo získat dotaci ve výši 400 000 Kč na přeměnu plochy za fotbalovým hřištěm v lokalitě Na Rybníce. Tato dotace je z programu „Místo kde žijeme“ Nadace Via. Nadace letos podpoří pouze tři projekty po celé ČR (Chudčice, Kunštát a Bílou Vodu v Jeseníkách). Nadační peníze nejsou ze státního rozpočtu ani z EU, ale jsou to peníze našich spoluobčanů vložené do nadačního fondu často po malých částkách (samozřejmě největšími dárci jsou Jablotron a Net4GAS). Odpovědnost za jejich správné využití je tedy veliká.

Projekty z programu „Místo kde žijeme“ si kladou za cíl podpořit komunitní život v obcích a městech po celé ČR. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy. Projekt bude jiný, než je v podobných případech obvyklé. Co vznikne na ploše za hřištěm, neurčí ani zastupitelstvo, ani architekt sám o sobě. Plány na proměnu plochy za fotbalovým hřištěm (zahrnuje i část zaniklé trati Kuřim - Veverská Bítýška) budou vznikat na setkáních s občany. Těmto setkáním bude přítomen architekt a externí koordinátorka projektu.

Zamyslete se, prosím, nad tím, co z prvků, které se dají umístit na plochu za hřištěm, v obci nejvíce chybí. Všechny návrhy jsou vítané. Zda to bude hřiště, udírna, lavičky, stromořadí nebo mokřad, záleží jen na nás všech. Návrhy s nejvíce hlasy budou realizovány (samozřejmě v rámci rozpočtu projektu). Plochu určenou pro realizaci, nazvanou „Na Rybníce“, jsme vykolíkovali tak, abyste měli konkrétní představu, o jake parcely jde přímo na místě. Stejně tak na obrázku č. 1 níže můžete vidět dotčené parcely.

Vaše návrhy, co byste si „Na Rybníce“ přáli, můžete už nyní zasílat na e-mailovou adresu narybnice@chudcice.cz

O dění kolem projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto internetových stránkách. První setkání občanů a spolků s architektem proběhne na podzim 2020 pravděpodobně v září. Vytvoří se rámcové zadání pro architekta a na druhém setkání se budeme bavit již nad konkrétním návrhem.

Zve Vás a na setkání se těší realizační tým.